Pravidla ochrany soukromí

Barbora Pelanová se sídlem Lípová 597/2, 736 01, Havířov - Město, IČ 03820637 jako provozovatel e-shopu na stránkách www.bajomlska.cz zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím za účelem

 • plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, 
 • zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami 

po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Barbora Pelanová se sídlem Lípová 597/2, 736 01, Havířov - Město, IČ 03820637 (dále jen „Správce“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@bajomlska.cz, tel.: +420 737 521 514;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.bajomlska.cz.

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy.

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

 • za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo),
 • za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem.

2. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

1. Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

2. Subdodavateli správce jsou:

 • Webnode AG (systém e-shopu),
 • Google Analytics (analýza webových stránek).

Práva kupujícího

1. Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům,
 • na opravu osobních údajů, 
 • na vymazání osobních údajů, 
 • vznést námitku proti zpracování, 
 • na přenositelnost údajů, 
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@bajomlska.cz, 
 • podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.bajomlska.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce.

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost dne 10. 1. 2019